Wat doet uw gemeente tegen identiteits- en look-a-likefraude?

Burgemeester Henk Jan Meijer van de gemeente Zwolle in het stadskantoor een nieuwe aanmeldzuil met identiteitscontrole in gebruik genomen. Het doel: voorkomen van identiteits- en look-a-likefraude. Het project is gerealiseerd in nauwe samenwerking tussen de gemeente Zwolle, ORIBI id-solutions en JCC Software.

Hoe werkt het? 
De bezoeker meldt zich bij de aanmeldzuil en legt zijn of haar identiteitsdocument op de documentscanner. De scanner controleert aan de hand van een database met echtheidskenmerken of het document echt is. Tijdens deze controle herkent JCC-Klantgeleiding direct of de bezoeker een afspraak heeft bij de publieksbalie. Vervolgens wordt met een gezichtsvergelijking gecontroleerd of de persoon bij de zuil dezelfde is als die op de foto in het document. Is het resultaat negatief? Dan ontvangt de juiste medewerker een signaal via het klantgeleidingssysteem. De bezoeker wordt tijdens het gehele proces optimaal ondersteund door duidelijke instructies, via het scherm maar ook via audio. JCC-Klantgeleiding zorgt voor een klantvriendelijke begeleiding en afhandeling.

Identiteitsfraude voorkomen
Henk Jan Meijer (via RTV Oost): “Ik vind het van groot belang dat we gebruik maken van de laatste technieken die ons helpen bij het vaststellen van de identiteit. Een zorgvuldige controle van documenten zorgt er namelijk voor dat we identiteitsfraude en misbruik van de identiteit nog beter kunnen voorkomen.” Bekijk het filmpje van de gemeente Zwolle: