JCC Software slaat brug tussen werken op afspraak en personeelsplanning

Unieke en nieuwe koppeling voor uw KCC
De afgelopen maanden hebben we een unieke koppeling ontwikkeld tussen ons afspraken –en personeelsplanningsysteem. Deze maakt het mogelijk om de personeelscapaciteit en bezoekersstroom optimaal op elkaar af te stemmen zodat u volledig grip houdt op uw planning. Uitgangspunt hierbij is de mogelijkheid om afspraakagenda’s in JCC-Afspraken te koppelen aan werkplekken in JCC-Personeelsplanning.

Hoe werkt de koppeling?
Aan de hand van een tweetal situatieschetsen leggen wij u graag uit hoe deze koppeling in de praktijk werkt.

Situatieschets: het is drukker dan verwacht
  1. Op maandagmiddag blijkt dat de agenda voor Burgerzakenproducten voor de donderdagochtend de ingestelde bezettingsgraad van 75% heeft bereikt. Deze bezettingsgraad kan op agendaniveau eenvoudig worden ingesteld in JCC-Afspraken.
  2. Naar aanleiding van de bereikte bezettingsgraad ontvangt de teamleider een signaal inclusief de vraag of een extra agenda moet worden geopend.
  3. Door deze vraag in het afsprakensysteem met ''Ja'' te beantwoorden, wordt in JCC-Personeelsplanning werk aangemaakt voor de betreffende donderdagochtend.
  4. De planner ontvangt hiervan een signaal en ziet vervolgens in een oogopslag in JCC-Personeelsplanning of er geschikte medewerkers zijn die dit werk kunnen uitvoeren.
  5. Indien er een geschikte medewerker beschikbaar is, kan deze snel en eenvoudig worden ingepland op het werk.
  6. De planner kan deze roosterwijziging publiceren. De extra agenda wordt hierdoor opengesteld.
In praktijk kan het natuurlijk ook voorkomen dat er geen (geschikte) medewerkers beschikbaar zijn. Bijvoorbeeld omdat ze niet over de juiste competenties beschikken. In dat geval wordt de extra agenda uiteraard niet opengesteld.

Situatieschets: het is minder druk dan verwacht
Indien vanwege een zeer gering klantaanbod wordt besloten één of meerdere agenda's te sluiten, ontvangt de planner daarvan ook een signaal. Het betreffende werk wordt verwijderd, zodat de ingeplande medewerker(s) beschikbaar zijn om bijvoorbeeld op ander werk te worden ingepland.

Vrijblijvende demonstratie op locatie
Wilt u ook zien hoe u uw personeelscapaciteit en bezoekersstroom op elkaar kunt afstemmen? Of u nu volledig op afspraak werkt of gecombineerd met vrije inloop. Dat kan middels een vrijblijvende demonstratie op uw locatie. Een demonstratie kunt u aanvragen via deze link.


Copyright 2017 © JCC Software B.V. Disclaimer