Voorstelronde nieuwe klanten JCC Software

23/11/2017


De afgelopen periode hebben we nieuwe klanten mogen verwelkomen. Zo  verwelkomen we de gemeente Roermond voor JCC-Betalen en het Noordelijk Belastingkantoor voor JCC-Personeelsplanning. Daarnaast hebben diverse reeds bestaande klanten nieuwe oplossingen in gebruik genomen.

Gemeente Roermond
We verwelkomen de gemeente Roermond als klant. Ze gaan gebruik maken van JCC-Betalen.

Gemeente Venray
De gemeente Venray gaat gebruik maken van: JCC-Klantgeleiding, JCC-Afspraken en JCC-Personeelsplanning. Ze maken reeds gebruik van JCC-Betalen.

Gemeente Helmond
De gemeente Helmond gaat gebruik maken van JCC-Betalen, JCC-Personeelsplanning en TJOONER. Ze maken reeds gebruik van JCC-Klantgeleiding en Afspraken.

Gemeente Gouda
De gemeente Gouda gaat gebruik maken van JCC-Personeelsplanning. Ze maken reeds gebruik van JCC-Klantgeleiding en Afspraken en JCC-Betalen.

Het Noordelijk Belastingkantoor
Het Noordelijk Belastingkantoor gaat JCC-Personeelsplanning huren.

Gemeente Groningen
De gemeente Groningen gaat gebruik maken van JCC-Personeelsplanning. Ze maken reeds gebruik van JCC-Betalen.

Gemeente Waadhoeke
De gemeenten Franekeradeel, het Bildt, Menameradiel en vier dorpen van Littenseradiel fuseren op 1 januari 2018 tot de nieuwe gemeente Waadhoeke. De nieuwe gemeente heeft 47.000 inwoners, 40 dorpen en buurtschappen en één stad. De nieuwe gemeente gaat gebruik maken van onze oplossingen JCC-Klantgeleiding en Afspraken en JCC-Betalen.


Copyright 2017 © JCC Software B.V. Disclaimer